KOMPLEXNÍ SLUŽBY

VE VŠECH FÁZÍCH INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI V OBORU POZEMNÍCH STAVEB

O NÁS

Smyslem našich aktivit je pomoci investorům a investorským společnostem v oblasti řízení stavebních projektů jak formou contract managementu - všechny fáze stavebního projektu a inženýrské činnosti včetně předprojektové a projektové přípravy stavby, tak formou construction managementu - ve spolupráci s investorem připravíme kompletní subdodavatelský systém dodávky stavby.

Výhodou je maximální otevřenost při sestavování ceny stavby a tím širší možnost pro optimalizaci nákladů. V této formě se technicky aktivně podílíme na řízení jednotlivých stavebních prací.

V rámci project managementu nabízíme tyto služby:

  • Contract management
  • Construction management

Dílčí inženýrské činnosti:

  • Technické due diligence stavebích záměrů
  • Rozpočty a cenové analýzy
  • TDI a BOZP (koordinátor BOZP)
  • Časové řízení projektů - analýza a tvorba HMG


REFERENCE

QuickBuilding
Bytový dům Horova 17a
Hello World


KONTAKT

QuickProjectLead s.r.o.

Lesnická 787/10, 613 00, Brno - Černá Pole

IČO: 06781951

E-mail: michal.albrecht@qpl.cz